Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków

z  s i e d z i b ą  w  L u b l i n i e

         Dane na temat organizacji pozarządowej:
Pełna nazwa POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI PLASTYKÓW
Forma prawna Stowarzyszenie
Numer KRS 0000294774
data rejestracji: 11.12.2007 r.
NIP 9462544615
REGON 060319137
Adres ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 LUBLIN
Nr konta bankowego 27 1060 0076 0000 3200 0142 3597
 
         Skład osobowy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Prezes Zarządu Urszula Tomasiak
Wiceprezes Krystyna Rakowska
Wiceprezes Leszek Niewiadomski
 
         Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Przewodnicząca Komisji Grażyna Nóżka
Członek Komisji Agnieszka Gadzińska-Kita
Członek Komisji Maria Nastaj
 
         Cele, formy i środki działania Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Celem Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli Plastyków jest:
  • zwiększanie motywacji nauczycieli do działań na rzecz rozwoju swojej grupy zawodowej,
  • stworzenie silnej grupy twórczej nauczycieli plastyków promującej piękno krajobrazu polskiego,
  • wspieranie, popularyzowanie i promowanie dorobku twórczego nauczycieli,
  • rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  • organizację plenerów malarskich,
  • działalność wystawienniczą,
  • działalność społeczno – kulturalną i oświatową w społecznościach lokalnych.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.

Copyright © jarekstr