Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków

z  s i e d z i b ą  w  L u b l i n i e

         Dane na temat organizacji pozarządowej:
Pełna nazwa POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI PLASTYKÓW
Forma prawna Stowarzyszenie
Numer KRS 0000294774
data rejestracji: 11.12.2007 r.
NIP 9462544615
REGON 060319137
Adres ul. Dolna Panny Marii 3, 20–010 LUBLIN
Nr konta bankowego 27 1060 0076 0000 3200 0142 3597
 
         Skład osobowy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Prezes Zarządu Urszula Tomasiak
Wiceprezes Krystyna Rakowska
Wiceprezes Leszek Niewiadomski
 
         Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Przewodnicząca Komisji Grażyna Nóżka
Członek Komisji Agnieszka Gadzińska-Kita
Członek Komisji Maria Nastaj
 
         Cele, formy i środki działania Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Celem Polskiego Stowarzyszenia nauczycieli Plastyków jest:
  • zwiększanie motywacji nauczycieli do działań na rzecz rozwoju swojej grupy zawodowej,
  • stworzenie silnej grupy twórczej nauczycieli plastyków promującej piękno krajobrazu polskiego,
  • wspieranie, popularyzowanie i promowanie dorobku twórczego nauczycieli,
  • rozwój i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
  • organizację plenerów malarskich,
  • działalność wystawienniczą,
  • działalność społeczno – kulturalną i oświatową w społecznościach lokalnych.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.

Copyright © jarekstr