Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Plastyków

z  s i e d z i b ą  w  L u b l i n i e

         Dane na temat organizacji pozarządowej:
Pełna nazwa POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI PLASTYKÓW
Forma prawna Stowarzyszenie
Numer KRS 0000294774
data rejestracji: 11.12.2007 r.
NIP 9462544615
REGON 060319137
Adres ul. Konrada Wallenroda 4a, 20-607 LUBLIN
Nr konta bankowego 27 1060 0076 0000 3200 0142 3597
 
         Skład osobowy Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Prezes Zarządu Urszula Tomasiak
Wiceprezes Krystyna Rakowska
Wiceprezes Leszek Niewiadomski
 
         Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Przewodnicząca Komisji Grażyna Nóżka
Członek Komisji Agnieszka Gadzińska-Kita
Członek Komisji Maria Nastaj
 
         Cele, formy i środki działania Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków:
Celem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków jest:
 • Integrowanie środowiska nauczycieli poprzez twórczość plastyczną;
 • Wspieranie rozwoju twórczości plastycznej członków Stowarzyszenia i jej promowanie;
 • Uczestnictwo w kulturze poprzez popularyzowanie plastyki jako dziedziny sztuki;
 • Ukazywanie wartości sensu życia z pozycji pasji twórczej;
 • Upowszechnianie wartości wynikających z kontaktów z twórczością plastyczną stanowiącą odwieczny element kultury;
 • Działalność kulturalna i oświatowa na rzecz społeczności lokalnych;
 • Włączanie się członków Stowarzyszenia do działań popularyzujących tradycję i kulturę regionalną Województwa Lubelskiego;
 • Wspieranie procesu samokształcenia członków PSNP.
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
 • organizację plenerów malarskich,
 • działalność wystawienniczą,
 • działalność społeczno – kulturalną i oświatową w społecznościach lokalnych.
Obrazy i zdjęcia są objęte prawem autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez wyraźnej zgody autorów surowo zabronione.

Copyright © jarekstr